Image

Vår oppgave er å bidra til at du lykkes i ditt markedsarbeid - smidig, kostnadseffektivt og lønnsomt. Bedriftens forretningsidé, mål og visjon, kunder og konkurrenter samt muligheter og begrensninger gir oss nyttig informasjon. Vi ønsker å forstå virksomheten din like godt som du selv gjør.

Dette legger et godt grunnlag for å utforme kommunikasjonsstrategi og visuell identitet, planlegge markedstiltak og finne de riktige kanalene.

mpDesign har lang erfaring med å utarbeide helhetlige markedsplaner inneholdende strategi, idé, aktivitetsplan og virkemiddelbruk. Vi kan også bidra med prosjektledelse av store og små markedsaktiviteter.

 

Vi leverer:

  • Markedsanalyse
  • Kommunikasjonsstrategi
  • Kommunikasjonsidé
  • Markeds- og aktivitetsplan
  • Prosjektledelse