Image

Design handler om å oversette en strategi og en idé til et visuelt uttrykk. Et uttrykk som skal forstås av målgruppen og som skal formidles gjennom ulike kanaler.

Selskapets helhetlige visuelle profil og identitet danner grunnlaget for designarbeid knyttet til alle bedriftens kommunikasjonsoppgaver.

En helhetlig grafisk profil i alle kanaler krever forståelse og erfaring med både tradisjonelle og nye virkemidler. Det stilles også høye krav til et godt teamarbeid når strategi og idé skal kommuniseres gjennom design. Hos oss jobber designere i tett dialog med webutviklere og strategiske rådgivere, dette gir gjennomtenkte løsninger som fungerer.

Vi leverer:

 • Strategisk design
 • Grafisk design
 • Grafisk profil / Visuell identitet
 • Webbasert profilhåndbok
 • Helhetlig kommunikasjonshåndbok
 • Webdesign
 • Kampanjeweb
 • Helhetlige kampanjer
 • Interaksjonsdesign
 • Brosjyrer
 • Årsmeldinger
 • Roll-ups
 • Plakater
 • Facebook-sider
 • Web-annonser
 • Film og animasjon
 • 3D-illustrasjoner
 • Foto